Masz pytanie?

Regulamin zjeżdżalni

Regulaminy » Regulamin zjeżdżalni

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

 

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Krytej Pływalni i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Krytej Pływalni oraz niniejszego Regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania

3. Zjeżdżalnie wodne są urządzeniami o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków, korzystając ze zjeżdżalni odpowiadasz za swoje bezpieczeństwo.

4. Samodzielnie ze zjeżdżalni do wody mogą korzystać dzieci mające powyżej 120cm wzrostu, zjazd dzieci poniżej 120 cm wzrostu dozwolony jest tylko z rodzicem/opiekunem.

5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni do wody należy zachować szczególną ostrożność.

6. Zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.

7. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.

8. Na podeście startowym ustawia się tylko jedna osoba, a zjazd odbywa się pojedynczo.

9. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni do wody są zobowiązane do podporządkowania się nakazom i komunikatom ratowników.

10. Pracownicy Krytej Pływalni mogą chwilowo ograniczyć dostęp do zjeżdżalni do wody ze względów bezpieczeństwa.

11. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:

• kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej

• kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej

12. W celu wykonania bezpiecznego ślizgu należy:

• przed wejściem na zjeżdżalnie zdjąć zegarek, biżuterię, okulary optyczne i pływackie oraz inne przedmioty mogące spowodować uraz, skaleczenie lub uszkodzić rynnę zjeżdżalni;

• oczekiwać aż na sygnalizatorze świetlnym pojawi się zielone światło, kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia i zjazdu ze zjeżdżalni;

• przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze znajduje się woda;

• wejść na podest startowy i zająć wyznaczoną pozycję zjazdową, tj. usiąść lub położyć się w rurze na plecach, nogami do przodu w kierunku zjazdu;

• lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury lub drążka;

• zjazd wykonywać tylko pojedynczo albo z opiekunem (jeżeli dziecko ma poniżej 120cm wzrostu)

• zjazd wykonać w pozycji leżącej na plecach lub siedzącej z nogami w kierunku jazdy;

• zjeżdżać swobodnie, nie zatrzymując się wewnątrz rury podczas zjazdu;

 • po wpadnięciu do wody natychmiast opuścić hamownie.

13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

14. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

 

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ

1. Po zapaleniu się światła zielonego należy:

• spokojnie wejść na odcinek startowy,

• schylić się i wejść do rury zjazdowej na jej początek,

• zająć właściwą pozycję zjazdową - położyć się na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub od drążka,

• zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze, aby przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić hamownie,

• wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu hamowni. 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com