Masz pytanie?

Regulamin korzystania z sauny

Regulaminy » Regulamin korzystania z sauny

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZESPOŁU SAUN

1. Zespół saun jest integralną częścią Krytej Pływalni i obowiązują w nim przepisy Regulaminu Ogólnego, niniejszego Regulaminu oraz do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników obiektu.

2.Użytkownicy Saunarium zobowiązani są do opuszczenia zespołu saun do godziny 21: 40 – od poniedziałku do soboty oraz do godziny 20:40 w niedzielę.

3. Przed skorzystaniem z saun korzystający powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.

4.W celu pobytu w saunach należy zbliżyć pasek z transponderem do czytnika na bramce kontroli dostępu, aby zakończyć pobyt należy powtórzyć przy wyjściu. Podczas pobytu na saunach czas pobytu na hali basenowej jest wstrzymany.

5. Naliczanie opłaty odbywa się na podstawie rzeczywistego czasu pobytu, za każdą rozpoczętą minutę według aktualnego pobytu. Rozliczenie odbywa się w kasie pływalni.

6. Zespół saun jest strefą nietekstylną. Wejście do zespołu saun jest równoznaczne z tym, iż użytkownicy muszą liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.

7. Z saun należy korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.

8. W kabinach prysznicowych dozwolone jest przebywanie nago w innych pomieszczeniach i korytarzu należy zakrywać części intymne i nie epatować nagością.

9. Zespół saun może być dostępny w wyznaczonych dniach i godzinach, o których informacje są udostępniane w kasie obiektu i przy wejściu do zespołu saun.

10. Z zespołu saun mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w strefie saun tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna i na jego odpowiedzialność.

11. Każdy użytkownik saun zobowiązany jest przed przystąpieniem do kąpieli w saunach oraz przed ponownym zamiarem wejścia do niecek basenowych należy umyć całe ciało pod prysznicem a następnie wytrzeć je do sucha.

12. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

13. W saunie „fińskiej” – drewnianej, należy bezwzględnie korzystać z dwóch ręczników. Jeden ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą, a drugi do wycierania się.

14. Zabrania się wrzucania lodu oraz polewania rozgrzanych kamieni pieca: wodą, olejkami eterycznymi lub innymi substancjami.

15. Z saun mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.

16. Na terenie zespołu saun zabrania się:

• wchodzenia w stroju oraz obuwiu innym niż basenowym,

• biegania i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,

• wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu,

• dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,

• wnoszenia i spożywania artykułów żywnościowych,

• wnoszenia toreb oraz innych przedmiotów,

• wynoszenia lodu,

• wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,

• palenia tytoniu,

• niszczenia i uszkadzania wyposażenia,

• nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

• wnoszenia i używania własnych aromatów, płynów, esencji, aromatów czy innych substancji podczas korzystania z sauny fińskiej oraz łaźni parowej.

17. Zabrania się korzystania z pomieszczeń saun osobom, u których występują oznaki zewnętrzne wskazujące na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, kobietom w okresie menstruacji oraz posiadającym przeciwwskazania lekarskie do korzystania z takiej usługi.

18. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby: o niestabilnym stanie zdrowia, miewające trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia neurologiczne, częste iniekcje dożylne, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,chore na padaczkę (epilepsję), małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji, osoby po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego, kobiety w ciąży winny upewnić się w Przychodni lekarza POZ w zakresie braku przeciwwskazań do korzystania z takich usług i posiadać w razie potrzeby stosowne zaświadczenie.

19. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia w pomieszczeniach saun należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obsługi obiektu.

20. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z zespołu saun o konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia.

21. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.

22. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

23. W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze, co reszta ciała.

24. Przed opuszczeniem zespołu saun i wyjściem do strefy basenowej istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem oraz umycia bez użycia mydła.

25. Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut. Celowe jest picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach (około 0,5-1litra).

26. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.

27. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę i poinformować o tym ratownika w celu udzielenia pomocy.

28. Z saun można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.

29. Strefę saun należy opuścić nie później niż 20 minut przed zamknięciem obiektu niezależnie od godziny zakupu biletu.

30. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń umieszczonych na tablicach informacyjnych dotyczących bezpiecznego dla zdrowia korzystania z saun.

31. Zabrania się wszelkich regulacji urządzeń w saunach (w szczególności regulacji temperatury w łaźni parowej poprzez przykładanie lodu lub polewanie wodą czujnika), wietrzenia saun.

32. Za skutki zdrowotne przebywania osób chorych oraz o nie stabilnym stanie zdrowia, które nie powinny korzystać z saun Kryta Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności

33. Ewentualne uwagi dotyczące pracy saun należy zgłaszać ratownikowi.

34. W przypadku jakichkolwiek problemów z wejściem lub wyjściem przez bramkę na teren zespołu saun o pomoc zwrócić się do ratownika.

35. W przypadku nieewidencjonowanego pobytu w saunach lub odmowy kontroli paska kodującego (transpondera), korzystający zostanie obciążony opłatą karną w kwocie 30 zł za każdy pasek. 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com