Masz pytanie?

Regulamin korzystania z Karnetu

Regulaminy » Regulamin korzystania z Karnetu

ZASADY KORZYSTANIA Z KART WIELOKROTNEGO WEJŚCIA TYPU KARNET

DOSTĘPNE OPCJE DOŁADOWAŃ KARNETU BASENOWEGO
:

 • cena 100,00 zł (do wykorzystania 110,00 zł) - ważny 90 dni;
 • cena 300,00 zł (do wykorzystania 345,00 zł) - ważny 180 dni.

 • Karty wielokrotnego wejścia - zwane dalej KARNETAMI - obsługują pobyt na terenie Krytej Pływalni pojedynczych osób według wybranej przez Klienta taryfy zdefiniowanej w systemie. Umożliwiają one korzystanie z obiektu w dowolnie wybranych dniach, dowolnych porach dnia bez ograniczeń czasowych.

 • Opłata za KARNET pobierana jest z góry podczas pierwszego wydawania KARNETU Klientowi. KARNET przed wydaniem jest inicjowany w systemie obsługi klienta.

 • Kwota, za jaką KARNET został doładowany, jest " zużywana" (zmniejszana) o wartości wynikające z opłat za " odcinki czasowe" spędzone przez Klienta na terenie Krytej Pływalni.

 • Podczas wychodzenia z terenu Krytej Pływalni (szatni) pracownik obsługi odczytując czytnikiem KARNET Klienta uzyska dla niego informację jaka kwota pozostała na KARNECIE do momentu całkowitego "zużycia" wartości karnetu. Również Klient wchodzący po raz kolejny na teren Krytej Pływalni po odczytaniu przez pracownika obsługi przedstawionego KARNETU otrzyma informację o wysokości pozostałej do wykorzystania kwoty.

 • W przypadku gdy Klient podczas kolejnego pobytu na terenie Krytej Pływalni przekroczył czas jaki wynikał z pozostałej mu na KARNECIE " nie zużytej" kwoty, przy wyjściu , system naliczy mu dopłatę za przekroczenie wartości KARNETU. Dopłata ta zostanie naliczona za tyle " odcinków czasowych" ile zawarte będzie w czasie jaki Klient spędził na terenie Krytej Pływalni od momentu całkowitego " zużycia " kwoty z KARNETU. Naliczenie tej opłaty będzie się wiązało z pobraniem należności z tytułu dopłaty.

 • Na jeden KARNET może wejść kilka osób o różnych taryfach ("ulgowy" lub "normalny").

 • Przy pierwszym zakupie KARNETÓW będzie pobierana jednorazowo opłata w wysokości 20 zł. Jest to cena zakupu karty. Karta stanowi własność klienta i nie podlega zwrotowi. Następnie KARNET może być doładowany kwotą 100 albo 300 zł.

 • Przy korzystaniu z wejścia na Krytą Pływalnię z użyciem biletu typu KARNET obowiązują następujące zasady "pobierania" kwot w nim zapisanych:
  a) po wejściu na Krytą Pływalnię system naliczał będzie opłatę za pierwszą godzinę pobytu w wysokości zgodnej z cennikiem tak jak za bilet jednorazowy;
  b) jeżeli klient przebywał będzie na Krytej Pływalni więcej niż 1 godzinę, to system "pobierał" będzie z KARNETU opłatę za każde 6 minut pobytu powyżej 1 godziny stawki zgodnej z cennikiem.

  UWAGA!!
 • Zamiar "zapłaty" KARNETEM bezwzględnie należy zgłosić kasjerce przed WEJŚCIEM

 • Karnety należy wykorzystać w okresie ich ważności, ponieważ z końcem dnia, do którego określono ważność karnetu, system kasuje całą pozostałą na nim kwotę bez możliwości jej zwrotu. Nie ma zatem możliwości wykorzystania KARNETU po upływie terminu jego ważności.
 • W przypadku ewentualnej zmiany systemu korzystania z karnetów, Kryta Pływalnia może odmówić kolejnego doładowania karnetu przedłużając jego termin wykorzystania o 6 miesięcy.
  Po tym okresie karnet traci ważność. Dotyczy to również sytuacji gdy karnet nie jest wykorzystywany w okresie jego ważności. Kryta Pływalnia może wtedy odmówić jego kolejnego doładowania dając równocześnie 6-cio miesięczny termin na jego całkowite wykorzystanie.

 • Nie ma możliwości zwrotu kwoty zgromadzonej na karnecie tak w okresie jego ważności jak i po tym terminie.
 • Pierwsza godzina pobytu - oznacza pobyt na Krytej Pływalni krótszy niż 1 godz. 6 minut.
 • Do ulg szkolnych uprawnione są dzieci, młodzież szkół średnich z ważną legitymacją szkolną, studenci szkół wyższych z ważną legitymacją studencką do ukończenia 25 roku życia.
 • Sauna dodatkowo płatna 0,68 zł / minuta.
 • W przypadku gdy klient przebywał będzie mniej niż jedną godzinę, pobierana będzie opłata za pełną godzinę wg stawek określonych w cenniku.
 • Dodaj link do:
 • facebook.com