Masz pytanie?

Główne zasady bezpieczeństwa w Via Sport

Nowości » Główne zasady bezpieczeństwa w Via Sport

2020-06-04 14:05

Drodzy Klienci!

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami, które obowiązują aktualnie w naszym obiekcie. 

Z góry dziękujemy za ich przestrzeganie - dbajmy o wspólne dobro i zdrowie!

 

Główne zasady bezpieczeństwa w Via Sport Activ znajdą Państwo na poniższej infografice:

 

 

Reguły dotyczące korzystania z basenów i saun:

 1. Maksymalna liczba użytkowników przebywających w jednym czasie na terenie obiektu wynosi 100 osób, natomiast z jednego toru 25 metrowego mogą korzystać 4 osoby jednocześnie przy zachowaniu równomiernego rozmieszczenia osób kapiących się lub pływających w niecce basenowej.

 2. Należy zachować niezbędny dystans 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika i utrzymywać minimalną odległości od innych osób wynoszącą 2 metry, także podczas pływania w basenie.

 3. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu oraz na terenie obiektu.

 4. Przestrzegać zasad higieny użytkowników pływalni - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. 

 5. Z brodzika może korzystać maksymalnie 6 osób a w jacuzzi mogą przebywać 2 osoby lub kilka osób pozostających wspólnie zamieszkujących.

 6. Obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

 7. Pobyt w obiekcie powinien zostać ograniczony tylko do czasu kąpieli w basenie i przebrania się, dlatego też zostały wyłączone z użytkowania krzesła i sofy oraz widownia

 8. Zajęcia grupowe, takie jak: aerobik lub nauka pływania jest prowadzona tylko przez firmy objęte umową z pływalnią. Organizatorzy zajęć zobowiązani są do stosowania się do ogólnie przyjętych wytycznych istotne znaczenie ma ograniczenie liczebności osób w grupach, umożliwiające zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli omówione wyżej warunki nie będą spełnione, zostanie wydany zakaz prowadzenia działalności na pływalni oraz poinformowane zostaną o łamaniu zasad odpowiednie służby.

 9. W strefie saun, może przebywać ograniczona liczba osób tj.:

  - sauna fińska 8 osób,

  - sauna parowa 5 osób,

  - sauna infrared 5 osób

10. Zakaz korzystania z obiektu osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

11. Klienci, którzy w sposób rażący będą naruszać zasady bezpieczeństwa, zostaną upomniani przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone 
o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli to nie poskutkuje będziemy zmuszeni o pomoc służb mundurowych.

 

Zapraszamy do nas!

 • Dodaj link do:
 • facebook.com